ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2562 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 7, 2019, 1:56:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments