ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2562 (ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 15, 2019, 4:38:06 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (วุฒิ ป.4, ป.6) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครได้แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments