ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 8, 2020, 8:56:54 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2562 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments