ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2563 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 18, 2020, 4:59:03 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามประกาศลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2563 นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดดังไฟล์แนบ