ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 14, 2020, 10:15:55 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ (ป.โท) นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน รายละเอียดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังไฟล์แนบ


Attachments