ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ( ตำแหน่ง นิติกร )

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 23, 2019, 4:20:34 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่ง นิติกร ตามประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 18 ธันวาคม 2562 และจะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 15 มกราคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน รายละเอียดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments