ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 19, 2020, 4:16:26 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่ง อาจารย์) ครั้งที่ 4/2563 ตามประกาศลงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2563 นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่ง อาจารย์) ครั้งที่ 4/2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ