ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 29, 2019, 2:34:11 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2562 และสอบแข่งขันในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments