ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พนักงานราชการทั่วไป) ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 5, 2020, 6:17:52 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พนักงานราชการทั่วไป) รายละเอียดดังไฟล์แนบ


Attachments