ขอเลื่อนการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ โดยไม่มีกำหนด ครั้งที่ 8/2563 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 24, 2020, 9:51:21 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2563 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) ตามประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 (โควิด-19) มีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2563 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) โดยไม่มีกำหนด ดังไฟล์แนบ