ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 15, 2020, 1:03:09 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา) ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17-25 มีนาคม 2563 และสอบแข่งขันวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา) รายละเอียดดังไฟล์แนบ