ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: May 15, 2020, 12:53:27 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2563 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) ตามประกาศลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10-18 มีนาคม 2563 และสอบแข่งขันวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2563 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2563 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) รายละเอียดดังไฟล์แนบ