ประกาศรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานห้องปฏิบัติการ, นายช่างโยธา, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 12, 2018, 2:32:37 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จึงขอประกาศรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments