ประกาศรายชื่อผู้การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 24, 2018, 11:21:08 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ตำแหน่ง นายช่างโยธา (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


Attachments