รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 17, 2019, 2:25:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถติดต่อได้ที่ อ.ชัดชัย รัตนะพันธ์ 088-9314614 นะคะ


Attachments