รายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี2561 (2/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 18, 2019, 3:00:48 PM

ตามที่ วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

*** นักศึกษา ที่จะเข้าสอบต้องมีบัญชีอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

หากยังไม่มีให้นักศึกษาติดต่อสมัครขอใช้งานได้ที่แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด่วนนะคะ