News
Showing 1-20 of 183 items.

ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบแข่งขันพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 27, 2020, 4:18:25 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ตำแหน่ง พนั

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2564 (ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา และ นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 27, 2020, 10:34:58 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา (วุฒิ ม.6) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักปร

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2564 (ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา และ นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 23, 2020, 3:19:34 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2564 (ตำแหน่ง พนักงานบริการอัดสำเนา และ นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 6, 2020, 8:57:26 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2564 โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Nov 5, 2020, 8:26:08 AM

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 2, 2020, 3:00:42 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติห

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 30, 2020, 11:12:47 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน สังกัดสำนักงานวิ

...


ตารางสอบปลายภาค1/2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 28, 2020, 12:51:58 PM

ตารางสอบปลายภาค1/2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 1/2564 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 20, 2020, 3:32:05 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรม

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2564 (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 20, 2020, 2:38:02 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นายช่างโยธา (วุฒิ ปวส.) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2563 ทางเ

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 14, 2020, 3:34:51 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่ว

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 2, 2020, 11:11:40 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะทรัพยาก

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2563 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 23, 2020, 9:21:57 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำโ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 21, 2020, 4:47:49 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.ตรี) ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิต

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 15/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 21, 2020, 2:01:03 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15/2563 ตำแหน่ง นัก

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2562 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 21, 2020, 1:49:16 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก

...

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา2562 รอบที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Sep 10, 2020, 10:29:10 AM

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา2562 รอบที่ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเะป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2563 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 3, 2020, 9:39:27 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ป.6) จำนวน 1 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประจำโร

...

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Aug 27, 2020, 4:30:44 PM

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่3)