News
Showing 1-20 of 31 items.

ตารางสอบปลายภาค 2/61

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 16, 2019, 9:06:55 PM

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้จากไฟล์ด้านล่างนะคะ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะที่นักศึกษาสังกัดค่ะ

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะคะ


สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 19 "แคแสดเกมส์"

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 14, 2019, 2:07:30 PM

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 13, 2019, 2:37:08 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 10/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18


รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข็งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 13, 2019, 2:10:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนา

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 (3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 8, 2019, 3:27:06 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562

1) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง นั

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 6, 2019, 4:22:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2

...

โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 4, 2019, 4:15:36 PM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 (วัน เวลา และสถานที่สอบ)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Mar 4, 2019, 1:44:40 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 8/2562 พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

1) ตำแหน่ง อาจารย์จ้างสอนชาวต่างประเทศ จ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่8/2562 จำนวน 3 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 21, 2019, 10:19:29 AM

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่8/2562 จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตำ

...

รายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี2561 (2/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 18, 2019, 3:00:48 PM

ตามที่ วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

*** นักศึกษา ที่จะเข้าสอบต้องมี

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2562 (ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 15, 2019, 4:38:06 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (วุฒิ ป.4, ป.6) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครได้แผนกงานบริห

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2562 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 7, 2019, 1:56:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

...

รายชื่อจ่ายเงินประกันของเสียหาย ปี 2561 รอบที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 22, 2019, 1:50:31 PM

รายชื่อคืนเงินประกันของเสียหาย ปี 2561 รอบที่ 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อแผนกงานการคลัง โทร.042-772158


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 ( 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 18, 2019, 4:46:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2.

3.

...

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 10, 2019, 9:53:16 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านรายละเอียด


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 8, 2019, 9:48:07 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ที่ด้านล่างค่ะ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2562 (จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 4, 2019, 2:03:29 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

2

...

ประกาศรายชื่อผู้การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง นายช่างโยธา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 24, 2018, 11:21:08 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ตำแหน่ง นายช่างโยธา (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์เอ

...

การรับสมัครเพื่อขอออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสหกิจศึกษา ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 20, 2018, 9:29:29 AM

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 (ตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานห้องปฏิบัติการ, อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 19, 2018, 9:33:27 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ดังนี้

1) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2

...