News
Showing 1-20 of 114 items.

ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 26, 2020, 2:33:15 PM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2563 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 25, 2020, 4:43:49 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศลงวันที่

...

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 25, 2020, 10:24:24 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่อตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ครั้งที่ 7/2563 (นักวิเทศสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 25, 2020, 10:17:50 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2563 ตามประกาศลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพ

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2563 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 24, 2020, 9:08:46 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแ

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 12, 2020, 9:05:59 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาตรี

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2563 (ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 7, 2020, 8:57:31 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยขอรับใบสมัครและยื่

...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (พนักงานราชการทั่วไป) ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 5, 2020, 6:17:52 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป สายสนับสนุน ตำแหน่ง

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2563 (ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ, นักเทคนิคการแพทย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 3, 2020, 3:05:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2563 ดังนี้

1) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 3/2563 ตำหแน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Feb 3, 2020, 2:54:45 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่ง

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 (ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 31, 2020, 11:55:37 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 และสอบแข่งขันวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 บัดนี้ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็น

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 (ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 27, 2020, 4:12:01 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 มกราคม 2563

1) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

2

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 23, 2020, 4:17:38 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) ซึ่งการสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 (ตำแหน่ง นิติกร)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 17, 2020, 10:29:02 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 ( 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา )

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 14, 2020, 10:45:45 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกงานบริหารงานบ

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 14, 2020, 10:15:55 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ (ป.โท) นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิท

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2563 (ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 13, 2020, 9:14:01 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 4/2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้ดำเนินการสอบแ

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jan 8, 2020, 8:56:54 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธัน

...

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 26, 2019, 10:34:44 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบด้านล่าง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ( ตำแหน่ง นิติกร )

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Dec 23, 2019, 4:20:34 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่ง นิติกร ตามประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6

...