News
Showing 1-20 of 163 items.

แจ้งรายชื่อนักศึกษา ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 23, 2020, 4:31:30 PM

แจ้งรายชื่อนักศึกษา ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 )


รายชื่อนักศึกษา ขอเงินคืนค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 23, 2020, 4:30:57 PM

แจ้งรายชื่อนักศึกษา ขอเงินคืนค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2562 (รอบที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2563 (ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 15, 2020, 1:23:56 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2563 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 และสอบแข่งขันวันที่

...

รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 13, 2020, 4:33:42 PM

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2563 (ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 13, 2020, 9:02:06 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2563 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 และสอบแข่งขันวันที่

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2562 (ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์, แพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 8, 2020, 4:28:00 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 นั้น จึงขอประกาศรา

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2563 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 3, 2020, 3:31:51 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 22

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 3, 2020, 3:03:53 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 6/2563 ตามประกาศโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 -

...

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 2, 2020, 10:15:27 AM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวช.


รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 1, 2020, 4:13:18 PM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะทรัพยากรธรรมชาติ)


รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 1, 2020, 4:12:15 PM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปริญญาตรี (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)


รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวส.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jul 1, 2020, 4:10:41 PM

รายชื่อผู้ประสงค์รับอุปกรณ์ RMUTI SKC NEW NORMAL ITEMS ระดับ ปวส.


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 30, 2020, 1:48:51 PM

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563แจ้งรายชื่อนักศึกษา ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา,ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 29, 2020, 4:39:38 PM

แจ้งรายชื่อนักศึกษำ ขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา,ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา รอบที่ 1


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2563 2 อัตรา (แพทย์แผนไทย, นักประชาสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 24, 2020, 2:14:20 PM

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 2 อัตรา (แพทย์แผนไทย, น

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2563 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 24, 2020, 11:14:56 AM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่ง อาจารย์) ครั้งที่ 6/2563 ตามประกาศลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยรั

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2563 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 24, 2020, 11:09:29 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ตามประกาศลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดย

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2563 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2020, 4:55:56 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศราับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2563 ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุ

...

แจ้งการขอเงินคืนค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคฤดูร้อน 2562 (รอบที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2020, 3:42:59 PM

แจ้งการขอเงินคืนค่าปรับลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด ภาคฤดูร้อน 2562 (รอบที่ 1)


แจ้งการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 2 ผ่านธนาคารกรุงไทย(กรณีบัญชีธนาคารปิด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2020, 3:41:10 PM

แจ้งการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 2 ผ่านธนาคารกรุงไทย(กรณีบัญชีธนาคารปิด)