News
Showing 1-20 of 68 items.

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 11, 2023, 3:10:06 PM

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีส

...

​ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อสอบจัดกลุ่มก่อนเรียนด้วยแพลตฟอร์ม NEO

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Sep 29, 2023, 11:58:25 AM

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อสอบจัดกลุ่มก่อนเรียนด้วยแพลตฟอร์ม NEO

ในวันที่ 6ตุลาคม2566 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการมทร.อีสานวิทยาเขตสกล

...

รวมทั้งหมดในลิงค์นี้!!!!!! รายละเอียดการเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2565 (ที่จะเข้ารับในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566)

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Sep 22, 2023, 10:16:26 AM

รวมทั้งหมดในลิงค์นี้!!!!!! รายละเอียดการเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (ที่จะเข้ารับในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566)

ขอให้บัณฑิตตอบแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบ

...

รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Aug 23, 2023, 2:55:55 PM

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คร

...

​ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ลาพักการศึกษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อป้องกันการพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jul 7, 2023, 3:34:38 PM

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ลาพักการศึกษา รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อป้องกันการพ้นสภา

...

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่ยังไม่ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jun 26, 2023, 2:09:59 PM

ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่ยังไม่ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการส่งเอกสารภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (รายชื่อดังเอกสารแนบ)

  • ระดับ ปวช. นำส่งวุฒิ ม.3
  • ระดับ ปวส./ปริญญาตรี หลัก
...

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Feb 23, 2023, 9:57:50 AM

ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน

...

ประกาศรับสมัครตัวแทนผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Dec 20, 2022, 11:32:13 AM

ประกาศรับสมัครตัวแทนผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13และ 14 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 19,21 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 21, 2022, 5:31:56 PM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13และ 14 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 19,21 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 19, 2022, 11:53:42 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 11 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 18, 2022, 9:30:21 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 11 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 10 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 17, 2022, 10:22:57 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 10 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8,9 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 12ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 17, 2022, 10:22:02 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 8,9 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 12ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 10, 2022, 11:44:18 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 7 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 7, 2022, 2:53:28 PM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 6 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 5 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 6, 2022, 10:47:38 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 5 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร)

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 5, 2022, 2:55:33 PM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร)

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 5, 2022, 10:30:11 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร)

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Oct 3, 2022, 2:06:52 PM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร) ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565


รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร)

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Sep 28, 2022, 9:26:22 AM

รายชื่อบัณฑิตที่ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ที่จะเข้าพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 29-30 ต.ค. ณ วิทยาเขตสกลนคร)