News
Showing 1-20 of 298 items.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 30, 2023, 11:13:13 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 27, 2023, 9:45:48 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง/ประกาศนียบัต

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง อาจารย์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 17, 2023, 5:24:23 PM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 17, 2023, 4:06:38 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2567 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 15, 2023, 10:52:16 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ม.6) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารั

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 14, 2023, 9:46:09 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 และดำเนินการสอบแข่งขั

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2567 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 13, 2023, 4:14:05 PM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักง

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) เงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 25, 2023, 9:45:27 AM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขา

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 24, 2023, 4:26:27 PM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร (วุฒิ ป.กศ.สูง/ปวท.) จำนวน 1 อัตรา สัง

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 24, 2023, 3:27:35 PM

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ม.6) จำนวน 2 อัตรา โดยผู้ที่ประสงค์สมัครเข้า

...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 17, 2023, 9:15:49 AM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้

...

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 16, 2023, 11:53:17 AM

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้

...

ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 (การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน))

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Oct 5, 2023, 9:29:39 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน สังกัดคณะอุตสาหกรรม

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Sep 18, 2023, 9:37:28 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 ตำแ

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Aug 10, 2023, 9:52:53 AM

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้า

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jul 4, 2023, 3:16:20 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมั

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2566 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 30, 2023, 4:12:31 PM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ม.6) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วั

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 30, 2023, 10:21:11 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัค

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2566 (ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 27, 2023, 10:17:55 AM

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2566 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (วุฒิ ม.6) จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วั

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2566 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Jun 19, 2023, 10:07:57 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่ประสง

...