News
Showing 1-4 of 4 items.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 2/2562 (ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 12, 2018, 4:48:19 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา พร้อม

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาพืชศาสตร์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 8, 2018, 4:32:34 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และส

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2562 (ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 1:21:36 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำค

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิเทศสัมพันธ์)

ข่าวรับสมัครงาน ,โดย: พรนภัส ไพรแก้ว ,วันที่ลงประกาศ: Nov 7, 2018, 11:49:49 AM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา และนักว

...