News
Showing 1-20 of 25 items.

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 3, 2019, 8:56:34 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ดังเอกสารแนบ


การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 1/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Oct 11, 2019, 10:37:43 AM

ดาวน์โหลดไฟล์ดังเอกสารแนบ


ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Oct 9, 2019, 3:25:06 PM

ดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ


คืนเงินค่าประกันของเสียหาย ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Sep 26, 2019, 2:24:22 PM

ดาวน์โหลดไฟล์ดังเอกสารแนบ


คืนเงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา รอบที่ 3 กรณีปิดบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Aug 22, 2019, 1:12:43 PM

คืนเงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา รอบที่ 3 กรณีปิดบัญชีประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Aug 15, 2019, 1:44:06 PM

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2019, 3:02:13 PM

รายชื่อดังไฟล์แนบ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 18, 2019, 4:18:17 PM

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารทุกไฟล์ และอ่านอย่างละเอียด


การประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 18, 2019, 10:22:58 AM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ


ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: May 23, 2019, 12:32:04 PM

ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เ

...

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 17, 2019, 2:25:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้สนใจศึกษ

...

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 26, 2019, 11:41:18 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านประกาศ


ตารางสอบปลายภาค 2/61

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 16, 2019, 9:06:55 PM

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้จากไฟล์ด้านล่างนะคะ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะที่นักศึกษาสังกัดค่ะ

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะคะ


สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 19 "แคแสดเกมส์"

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 14, 2019, 2:07:30 PM

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ


โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 4, 2019, 4:15:36 PM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี2561 (2/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 18, 2019, 3:00:48 PM

ตามที่ วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

*** นักศึกษา ที่จะเข้าสอบต้องมี

...