News
Showing 1-20 of 20 items.

คืนเงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา รอบที่ 3 กรณีปิดบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Aug 22, 2019, 1:12:43 PM

คืนเงินค่าประกันของเสียหายนักศึกษา รอบที่ 3 กรณีปิดบัญชีประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Aug 15, 2019, 1:44:06 PM

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศการจ่ายเงินค่าประกันของเสียหาย รอบที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2019, 3:02:13 PM

รายชื่อดังไฟล์แนบ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 18, 2019, 4:18:17 PM

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารทุกไฟล์ และอ่านอย่างละเอียด


การประกวดสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 18, 2019, 10:22:58 AM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ


ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: May 23, 2019, 12:32:04 PM

ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เ

...

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 17, 2019, 2:25:25 PM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้สนใจศึกษ

...

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 26, 2019, 11:41:18 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านประกาศ


ตารางสอบปลายภาค 2/61

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 16, 2019, 9:06:55 PM

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้จากไฟล์ด้านล่างนะคะ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะที่นักศึกษาสังกัดค่ะ

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะคะ


สูจิบัตร การแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตร ครั้งที่ 19 "แคแสดเกมส์"

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 14, 2019, 2:07:30 PM

ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ


โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Mar 4, 2019, 4:15:36 PM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปี2561 (2/2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Feb 18, 2019, 3:00:48 PM

ตามที่ วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

*** นักศึกษา ที่จะเข้าสอบต้องมี

...

รายชื่อจ่ายเงินประกันของเสียหาย ปี 2561 รอบที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 22, 2019, 1:50:31 PM

รายชื่อคืนเงินประกันของเสียหาย ปี 2561 รอบที่ 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อแผนกงานการคลัง โทร.042-772158


รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 10, 2019, 9:53:16 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพื่ออ่านรายละเอียด


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 8, 2019, 9:48:07 AM

ดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ที่ด้านล่างค่ะ


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาเขตสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 3, 2018, 4:37:02 PM

รายละเอียดดังเอกสารไฟล์แนบ


การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน 2561 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 15, 2018, 10:30:07 AM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบ