ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Mar 30, 2020, 9:04:47 AM

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2