ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: สิริกานต์ เทพสอน ,วันที่ลงประกาศ: Apr 10, 2020, 10:08:36 AM

ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3