ขยายระยะเวลาการประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงาน พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Feb 21, 2022, 1:15:02 PM

ขยายระยะเวลาการประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2562


Attachments