บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2562 ให้บัณฑิตดำเนินการยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวการศึกษา ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: May 25, 2022, 9:53:46 AM

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2562

ให้บัณฑิตดำเนินการยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ให้บัณฑิตนำส่งเอกสาร

ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร (เพื่อที่ทางวิทยาเขตสกลนครดำเนินการรวบรวมนำส่งศูนย์กลาง มทร.อีสาน ต่อไป)