การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน 2561 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 15, 2018, 10:30:07 AM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบ