​ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการรับรางวัล “ความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Sep 7, 2022, 11:05:37 AM

ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการรับรางวัล “ความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (Thailand Agricultural Research Repository) หรือ TARR เป็นระบบให้บริการความรู้ด้านการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับรางวัล ได้แก่ 1)จำนวนการเข้าใช้งาน 2)ความสมบูรณ์ของข้อมูล 3)จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 4)ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และ5)การมีส่วนร่วมในการบูรณาการข้อมูล ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผ่านเว็บไซค์ https://tarr.arda.or.th/ รายละเอียดดังเอกสารแนบ