​รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jul 26, 2022, 2:19:09 PM

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ค่าประกันของเสียหาย-ธนาคารกรุงไทย-เงินเข้า-26-ก.ค.-65

ค่าประกันของเสียหายต่างธนาคาร-เงินเข้า-2-ส.ค.-65(ค่าธรรมเนียม 8 บาท)