​กระทรวง อว. ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัคร บัณฑิต และ ประชาชนทั่วไป U2T for BCG จำนวน 268 อัตรา ( จำนวนพื้นที่ 28 ตำบล )

ข่าวประชาสัมพันธ์ ,โดย: nattawadee.sa ,วันที่ลงประกาศ: Jun 20, 2022, 4:15:10 PM

กระทรวง อว. ร่วมกับ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เปิดรับสมัคร บัณฑิต และ ประชาชนทั่วไป

U2T for BCG จำนวน 268 อัตรา ( จำนวนพื้นที่ 28 ตำบล )

รอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิ.ย. 2565 | ประกาศผล รอบที่ วันที่ 26 มิ.ย. 2565

รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิ.ย. 2565 | ประกาศผล รอบที่ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผ่านทาง www.skc.rmuti.ac.th

------------------------------------------

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ประชาชน (9,000 บาท/เดือน)

- อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

- เป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ

และภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์/มือถือ

- เป็นคนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง

2. บัณฑิตจบใหม่ (15,000 บาท/เดือน)

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 5 ปี โดยนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ถึง วันที่ปิดรับสมัคร/รอบ

- เป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง เป็นผู้ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ

และภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์/มือถือ