• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • บริการเครือข่ายเสมือน VPN

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  ประโยชน์ของ RMUTi-VPN

  1. เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซื้อบริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยกำหนดให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

  2. เข้าถึงบริการอินทราเน็ตในมหาวิทยาลัยจากที่บ้าน เป็นการใช้บริการบางอย่างที่เป็นบริการเฉพาะหรือบริการอินทราเน็ตที่ติดตั้งและจำกัดให้ใช้งานจากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น การเข้าถึงและจัดการไฟล์บนพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงแม่ข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงาน

     ก่อนการเชื่อมต่อ RMUTi-VPN การสื่อสารไปยังเครือข่ายใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารโดยตรงจากเครื่องผู้ใช้ไปยังปลายทาง แต่เมื่อเชื่อมต่อ RMUTi VPN แล้ว การสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นจะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเสมอ และทุกครั้งที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Disconnect เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายเสมือน

    * ข้อมูลการกำหนดค่าที่จำเป็น

       - Connection name ให้กำหนดค่าเป็น RMUTi-VPN

       - Server name or address ให้กำหนดค่าเป็น vpn.rmuti.ac.th

       - VPN type ให้กำหนดค่าเป็น Layer 2 Tunneling (L2TP/IPsec) หรือ Certificate 

       - Pre-shared key หรือ Secret ให้กำหนดค่าให้เป็น vpn@rmuti

   

  > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Wondows 10

   > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับ Windows 7 และ Windows 8

   > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

   > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS