• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • แนะนำการเข้าใช้พื้นที่ไฟล์บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ มทร.อีสาน

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  https://www.youtube.com/watch?v=VSdDYyXLwE0
  แนะนำวิธีการเข้าใช้งานพื้นที่ไฟล์บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของ มทร.อีสาน (How to access RMUTi files server) เพื่อสำรองไฟล์ส่วนบุคคล ไฟล์เว็บไซต์ส่วนบุคคล หรือจัดการไฟล์เว็บไซต์ของหน่วยงาน