• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา2560 (ภาคต้น) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา เขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) คณะทรัพยากรธรรมชาติ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายนี้