• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ภาคปลาย)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้นำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นที่เรียนร้อยแล้วนั้น จึกขอประกาศรายชื่อผู้สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ