• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ผลตอบรับนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
  ผลตอบรับนักศึกษาฝึกงานจากสถานประกอบการ  ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560  (ภาคฤดูร้อน)
  ระดับ  ปวส.
  ระดับ ป.ตรี
   
   
  ข้อมูลผลตอบรับ  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561