• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 17 กันยายน 2561 แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทค บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม และ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร